UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 100_109r