UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 102_107r