UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 104_105r