UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 108_101r