UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 114_127r