UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 116_125r