UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 118_123r