UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 120_121r