UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 122_119r