UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 124_117r