UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 126_115r