UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 128_113r