UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 130_143r