UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 132_141r