UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 134_139r