UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 136_137r