UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 138_135r