UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 140_133r