UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 142_131r