UJWA Digitalisate
Typoskript MJ IV, Seite 144_129r